Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Westerplattemonumentet
Polen

Westerplatte & Museet över andra världskriget i Gdansk

Polen ligger på gränsen mellan öst och väst och det är något som präglat en stor del av landets historia. Under 1900-talet blev Polen klämt mellan Ryssland/Sovjetunionen och Tyskland. Det var också i Polen andra världskriget officiellt startade 1939. I Gdansk är historien ständigt närvarande och en bit utanför stadskärnan ligger Westerplatte. I det här …